مدولاسیون

فایل با عنوان اصلی “ مدولاسیون  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل مدولاسیون در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۷   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد ایذه استاد : مهندس همتی عنوان پژوهش: مدولاسيون QAM گردآورنده: محمد قبادی رشته: برق مخابرات شماره دانشجويي: ۸۶۱۰۳۴۸۹۶ – تعريف مدولاسیون QAM: در مدولاسيونMPSK اختلاف فقط در فاز پالس ها است و در مدولاسيون MASKاختلاف فقط در دامنه پالس ها است ولي درمدولاسيونMQAM اختلاف در فازو دامنه پالس ها است. لازم به ذکر است که M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه سينوسي _ کسينوسي تجزيه کرد يعني در اين حالت هم سيگنال نظيردو مدولاسيون DSB است يکي با و ديگري با به اين دليل به آن QAMگفته مي شود. مدولاسيون MQAM همانطور که گفته شد داراي دو کارير مي باشد که يکي دقيقا با ْ۹۰ درجه اختلاف فاز نسبت به ديگري وجود دارد. همانطور که در شکل زير ديده مي شود٬ابتدا دو مولفه I وQ در مدولا تور QAM به صورت زير توليد مي شود: مدولاسيون MQAM داراي عرض باند مي باشد و براي آشکار سازي کافي است همبستگي با دو مولفه سينوسي و کسينوسي محاسبه شود. ۳-۲-مودم QAM: يک سيستم …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: مدولاسیون 

دسته بندی فایل مورد نظر: فنی و مهندسی

برچسبها:

,مدولاسیونهو,النور, مدولاسیون

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد سیستم مخابرات

فایل با عنوان اصلی “ تحقیق درمورد سیستم مخابرات  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل تحقیق درمورد سیستم مخابرات در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري دانشکده ي فني – مهندسي گروه مهندسي برق – مخابرات تحقيق و پژوهش مخابرات ۲ استاد : دكتر شقاقي عنوان پژوهش: مدولاسيون QAM مهدي ثابت شماره دانشجويي:۸۱۴۱۵۲۷۳۲۵۳ www.telecommunication.blogfa.com – تعريف مدولاسیون QAM: در مدولاسيونMPSK اختلاف فقط در فاز پالس ها است و در مدولاسيون MASKاختلاف فقط در دامنه پالس ها است ولي درمدولاسيونMQAM اختلاف در فازو دامنه پالس ها است. لازم به ذکر است که M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه سينوسي _ کسينوسي تجزيه کرد يعني در اين حالت هم سيگنال نظيردو مدولاسيون DSB است يکي با و ديگري با به اين دليل به آن QAMگفته مي شود. مدولاسيون MQAM همانطور که گفته شد داراي دو کارير مي باشد که يکي دقيقا با ْ۹۰ درجه اختلاف فاز نسبت به ديگري وجود دارد. همانطور که در شکل زير ديده مي شود٬ابتدا دو مولفه I وQ در مدولا تور QAM به صورت زير توليد مي شود: مدولاسيون MQAM داراي عرض باند مي باشد و براي آشکار ساز …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: تحقیق درمورد سیستم مخابرات 

دسته بندی فایل مورد نظر: عمومی و آزاد

برچسبها:

,سیستم,مخابراتهو,النور,تحقیق درمورد سیستم مخابرات

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد سیستم مخابرات

فایل با عنوان اصلی “ تحقیق درمورد سیستم مخابرات  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل تحقیق درمورد سیستم مخابرات در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري دانشکده ي فني – مهندسي گروه مهندسي برق – مخابرات تحقيق و پژوهش مخابرات ۲ استاد : دكتر شقاقي عنوان پژوهش: مدولاسيون QAM مهدي ثابت شماره دانشجويي:۸۱۴۱۵۲۷۳۲۵۳ www.telecommunication.blogfa.com – تعريف مدولاسیون QAM: در مدولاسيونMPSK اختلاف فقط در فاز پالس ها است و در مدولاسيون MASKاختلاف فقط در دامنه پالس ها است ولي درمدولاسيونMQAM اختلاف در فازو دامنه پالس ها است. لازم به ذکر است که M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه سينوسي _ کسينوسي تجزيه کرد يعني در اين حالت هم سيگنال نظيردو مدولاسيون DSB است يکي با و ديگري با به اين دليل به آن QAMگفته مي شود. مدولاسيون MQAM همانطور که گفته شد داراي دو کارير مي باشد که يکي دقيقا با ْ۹۰ درجه اختلاف فاز نسبت به ديگري وجود دارد. همانطور که در شکل زير ديده مي شود٬ابتدا دو مولفه I وQ در مدولا تور QAM به صورت زير توليد مي شود: مدولاسيون MQAM داراي عرض باند مي باشد و براي آشکار ساز …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: تحقیق درمورد سیستم مخابرات 

دسته بندی فایل مورد نظر: عمومی و آزاد

برچسبها:

,سیستم,مخابراتهو,النور,تحقیق درمورد سیستم مخابرات

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد سیستم مخابرات

فایل با عنوان اصلی “ تحقیق درمورد سیستم مخابرات  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل تحقیق درمورد سیستم مخابرات در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۱۸   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرري دانشکده ي فني – مهندسي گروه مهندسي برق – مخابرات تحقيق و پژوهش مخابرات ۲ استاد : دكتر شقاقي عنوان پژوهش: مدولاسيون QAM مهدي ثابت شماره دانشجويي:۸۱۴۱۵۲۷۳۲۵۳ www.telecommunication.blogfa.com – تعريف مدولاسیون QAM: در مدولاسيونMPSK اختلاف فقط در فاز پالس ها است و در مدولاسيون MASKاختلاف فقط در دامنه پالس ها است ولي درمدولاسيونMQAM اختلاف در فازو دامنه پالس ها است. لازم به ذکر است که M=2 پالس ها و لذا سيگنال متشکل از آنها را مي توان به دو مولفه سينوسي _ کسينوسي تجزيه کرد يعني در اين حالت هم سيگنال نظيردو مدولاسيون DSB است يکي با و ديگري با به اين دليل به آن QAMگفته مي شود. مدولاسيون MQAM همانطور که گفته شد داراي دو کارير مي باشد که يکي دقيقا با ْ۹۰ درجه اختلاف فاز نسبت به ديگري وجود دارد. همانطور که در شکل زير ديده مي شود٬ابتدا دو مولفه I وQ در مدولا تور QAM به صورت زير توليد مي شود: مدولاسيون MQAM داراي عرض باند مي باشد و براي آشکار ساز …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: تحقیق درمورد سیستم مخابرات 

دسته بندی فایل مورد نظر: عمومی و آزاد

برچسبها:

,سیستم,مخابراتهو,النور,تحقیق درمورد سیستم مخابرات

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص

فایل با عنوان اصلی “ تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۶   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشکده ي فني – مهندسي گروه مهندسي کامپیوتر-نرم افزار عنوان پژوهش: شبكه هاي ATM فائزه احمدی شماره دانشجويي:۳۸۴۰۳۱۰۷ فهرست مطالب: مقدمه اي در ارتباط با به وجود آمدن پروتكل ATM 1- 1مفهوم ATM و شبكه هاي مبتني بر ATM 2- 1مفهوم ATM 3-1كه هاي مبتني بر ATM 4-1اجزاي ساختار شبكه ATM و مشخصات آن ۵-۱دورنماي ATM 6-1فرمت سلول ATM 1-6-1عنوان سلولUNI(UNI CEEL HEADER) 2-6-1عنوان سلولNNI(NNI CELL HEADER) 7-1مقايسه پكت ATM با پكت IP4 وIP6 8-1انواع روشهاي انتقال اطلاعات ۹-۱مقايسه شبكه ATM با اترنت گيگا بيت ۱۰-۱شبكه هاي اتصال گرا ۱۱-۱اتصالات منطقي ATM 12- 1استفاده هاي اتصال كانال مجازي ۱۳-۱خصوصيات مسير مجازي_ كانال مجازي ۱۴-۱سيگنالينگ كنترل ۱۵-۱انواع ارتباطات ATM مقدمه اي درارتباط با به وجودآمدن پروتكل ATM با ورودبه قرن ۲۱اينترنت به عنوان زيرساخت اصلي جهان ارتباطات درامده است درحال حاضرپروتكلTCP/IPبستراصلي جابه جايي دادههادراينترنت بوده وكليه سخت افزارها …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص 

دسته بندی فایل مورد نظر: عمومی و آزاد

برچسبها:

,شبکه,های,ATM,26,صهو,النور,تحقیق درمورد شبکه های ATM 26 ص

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص

فایل با عنوان اصلی “ تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۶   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشکده ي فني – مهندسي گروه مهندسي کامپیوتر-نرم افزار عنوان پژوهش: شبكه هاي ATM فائزه احمدی شماره دانشجويي:۳۸۴۰۳۱۰۷ فهرست مطالب: مقدمه اي در ارتباط با به وجود آمدن پروتكل ATM 1- 1مفهوم ATM و شبكه هاي مبتني بر ATM 2- 1مفهوم ATM 3-1كه هاي مبتني بر ATM 4-1اجزاي ساختار شبكه ATM و مشخصات آن ۵-۱دورنماي ATM 6-1فرمت سلول ATM 1-6-1عنوان سلولUNI(UNI CEEL HEADER) 2-6-1عنوان سلولNNI(NNI CELL HEADER) 7-1مقايسه پكت ATM با پكت IP4 وIP6 8-1انواع روشهاي انتقال اطلاعات ۹-۱مقايسه شبكه ATM با اترنت گيگا بيت ۱۰-۱شبكه هاي اتصال گرا ۱۱-۱اتصالات منطقي ATM 12- 1استفاده هاي اتصال كانال مجازي ۱۳-۱خصوصيات مسير مجازي_ كانال مجازي ۱۴-۱سيگنالينگ كنترل ۱۵-۱انواع ارتباطات ATM مقدمه اي درارتباط با به وجودآمدن پروتكل ATM با ورودبه قرن ۲۱اينترنت به عنوان زيرساخت اصلي جهان ارتباطات درامده است درحال حاضرپروتكلTCP/IPبستراصلي جابه جايي دادههادراينترنت بوده وكليه سخت افزارها …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص 

دسته بندی فایل مورد نظر: عمومی و آزاد

برچسبها:

,شبکه,های,ATM,26,صهو,النور,تحقیق درمورد شبکه های ATM 26 ص

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص

فایل با عنوان اصلی “ تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۶   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشکده ي فني – مهندسي گروه مهندسي کامپیوتر-نرم افزار عنوان پژوهش: شبكه هاي ATM فائزه احمدی شماره دانشجويي:۳۸۴۰۳۱۰۷ فهرست مطالب: مقدمه اي در ارتباط با به وجود آمدن پروتكل ATM 1- 1مفهوم ATM و شبكه هاي مبتني بر ATM 2- 1مفهوم ATM 3-1كه هاي مبتني بر ATM 4-1اجزاي ساختار شبكه ATM و مشخصات آن ۵-۱دورنماي ATM 6-1فرمت سلول ATM 1-6-1عنوان سلولUNI(UNI CEEL HEADER) 2-6-1عنوان سلولNNI(NNI CELL HEADER) 7-1مقايسه پكت ATM با پكت IP4 وIP6 8-1انواع روشهاي انتقال اطلاعات ۹-۱مقايسه شبكه ATM با اترنت گيگا بيت ۱۰-۱شبكه هاي اتصال گرا ۱۱-۱اتصالات منطقي ATM 12- 1استفاده هاي اتصال كانال مجازي ۱۳-۱خصوصيات مسير مجازي_ كانال مجازي ۱۴-۱سيگنالينگ كنترل ۱۵-۱انواع ارتباطات ATM مقدمه اي درارتباط با به وجودآمدن پروتكل ATM با ورودبه قرن ۲۱اينترنت به عنوان زيرساخت اصلي جهان ارتباطات درامده است درحال حاضرپروتكلTCP/IPبستراصلي جابه جايي دادههادراينترنت بوده وكليه سخت افزاره …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص 

دسته بندی فایل مورد نظر: عمومی و آزاد

برچسبها:

,شبکه,های,ATM,26,صهو,النور,تحقیق درمورد شبکه های ATM 26 ص

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید

تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص

فایل با عنوان اصلی “ تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص  به صورت کاملا اختصاصی توسط سایت ما از سطح اینترنت جمع آوری و برای دانلود رایگان شما در سایت قرار گرفته است

توضیح مختصری از فایل تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص در زیر قرار داده شده است

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت تعداد صفحات: ۲۶   هو النور   دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد دانشکده ي فني – مهندسي گروه مهندسي کامپیوتر-نرم افزار عنوان پژوهش: شبكه هاي ATM فائزه احمدی شماره دانشجويي:۳۸۴۰۳۱۰۷ فهرست مطالب: مقدمه اي در ارتباط با به وجود آمدن پروتكل ATM 1- 1مفهوم ATM و شبكه هاي مبتني بر ATM 2- 1مفهوم ATM 3-1كه هاي مبتني بر ATM 4-1اجزاي ساختار شبكه ATM و مشخصات آن ۵-۱دورنماي ATM 6-1فرمت سلول ATM 1-6-1عنوان سلولUNI(UNI CEEL HEADER) 2-6-1عنوان سلولNNI(NNI CELL HEADER) 7-1مقايسه پكت ATM با پكت IP4 وIP6 8-1انواع روشهاي انتقال اطلاعات ۹-۱مقايسه شبكه ATM با اترنت گيگا بيت ۱۰-۱شبكه هاي اتصال گرا ۱۱-۱اتصالات منطقي ATM 12- 1استفاده هاي اتصال كانال مجازي ۱۳-۱خصوصيات مسير مجازي_ كانال مجازي ۱۴-۱سيگنالينگ كنترل ۱۵-۱انواع ارتباطات ATM مقدمه اي درارتباط با به وجودآمدن پروتكل ATM با ورودبه قرن ۲۱اينترنت به عنوان زيرساخت اصلي جهان ارتباطات درامده است درحال حاضرپروتكلTCP/IPبستراصلي جابه جايي دادههادراينترنت بوده وكليه سخت افزارها …

جهت اتصال مستقیم به سایت اصلی فایل و دانلود رایگان فایل مورد نظر از آنجا می توانید روی دکمه دریافت فایل در بالا کلیک نمائید

توضیحات تکمیلی از فایل بالا:

عنوان بدون تغییر فایل: تحقیق درمورد شبكه هاي ATM 26 ص 

دسته بندی فایل مورد نظر: عمومی و آزاد

برچسبها:

,شبکه,های,ATM,26,صهو,النور,تحقیق درمورد شبکه های ATM 26 ص

Image result for ‫دانلود رایگان‬‎

بیشتر بخوانید